คลิก! เพื่อกลับ เมนูกิจกรรม
   


หน้าหลัก
ประวัติโรงงาน
สินค้า
กิจกรรม
อื่น ๆ
   ข้อเปรียบเทียบ
  คุณสมบัติระหว่าง
  เตาหุงต้มแบบเดิม
  กับ เตาซูเปอร์อั้งโล่
   ลักษณะเด่นของ
  เตาซูเปอร์อั้งโล่
แผนที่


:: กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจของ โรงงาน เตาทอง ราชบุรี ::
  -- > สามารถ คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่ได้

  - -> ส่ง เตา ไป ประเทศ อเมริกา
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
     
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
     
 
 
  - -> เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาที่ประเทศลาว เมื่อ เดือน มี.ค. 54
 
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
 
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
 

  ปรากฎว่า เตาทองราชบุรี ได้อันดับ 1  เพราะจุดไฟเร็ว เปลวไฟแรง ประหยัดถ่าน
 ผ่านการทดสอบ  การเผาไหม้ แบบสมบูรณ์ (ไม่มีควัน)
 
 
 - - > คนมาดูงาน
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  


 - - > รางวัลที่ภาคภูมิใจ
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
   
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  


 - - > ของฝากที่ระลึก
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
   
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
 


 - - > ศึกษาทัศน์วังไกลกังวล

  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
   
  คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่  
 
โรงงาน เตาทอง ราชบุรี
เลขที่  37/2  หมู่ 4  ต.เขาแร้ง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000

โทร. 032-369065,  090-7874824  (คุณนก),  087-9778617  (คุณอ้อย)    
E-mail : chin_cha22@hotmail.com  /  facebook : เตาทองราชบุรี